Vi förenklar ditt stambyte

Våra tjänster


Våra metoder

Har du problem med fukt i badrum, kök, golv och väggar? Det kan bero på otäta avloppsledningar eller rör och skarvar som rostar sönder.

Vi åtgärdar smidigt och kostnadseffektivt problem med avloppssystem både i och kring fastigheter. Vi har mångårig erfarenhet och utför både punktlagning och totalrenovering. Vi renoverar också alla typer av avloppsrör, både stående och liggande stammar i alla material.


MCM Relining  utför två metoder inom relining

Flexibelt foder, ”Strumpmetoden”

En specialanpassad och impregnerad polyesterstrumpa vrängs in i det gamla avloppsröret. Materialet (Epoxin) härdar och resultatet blir ett homogent plaströr utan skarvar. En robot vandrar in i röret och öppnar upp vid eventuella stickanslutningar. Metoden är typgodkänd av Deutsches Institut für Bautechnik.

Sprutmetoden

Sprutmetoden är att renovera rörens insida med nytt material. En glasförstärkt styrenfri polyesterplast sprutas in i det befintliga röret. En väl beprövad metod.


MCM Relining utför även fräsning av rör som är i ett sådant skick att de kan användas några år till innan det är dags för totalrenovering. Det som sker är att rost och ojämnheter, som kan orsaka stopp, fräses bort.

Vi erbjuder även filmning inuti rör vilket är ett bra sätt för att få reda på avloppsrörens kondition samt hur de ligger i golv och väggar. Det görs en noggrann dokumentation som vi sedan går igenom tillsammans med dig. Filmen sparas på DVD eller USB om så önskas.